Všeobecné podmínky

Věrnostní program KRAFTIKA provozuje OSVČ Natalia Isakova se sídlem K Vlkánici 379, 250 85 Bašť (dále jen jako "KRAFTIKA").

Věrnostní program je platný v obchodech značky KRAFTIKA v České republice. Program je také platný na stránkách www.kraftika.cz. Věrnostní program je nabízen pouze konkrétním fyzickým osobám, a to pro osobní potřeby. Není dostupný právnickým osobám, společnostem, klubům, asociacím a sdružením. Členství je bezplatné.

Věrnostní program, v souladu s níže uvedenými všeobecnými podmínkami, má za cíl poskytovat uživatelům výhody, tj. věrnostní body umožňující získat slevy a speciální nabídky, specifické výhody během událostí organizovaných společností KRAFTIKA.

1. Souhlas se všeobecnými podmínkami

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými podmínkami členství ve věrnostním programu KRAFTIKA. Tyto všeobecné podmínky jsou k dispozici zdarma na vyžádání v prodejnách nebo na internetových stránkách www.kraftika.cz.

2. Předmět

Tyto podmínky definují všeobecné podmínky společnosti KRAFTIKA pro zavedení věrnostního programu. Zákazníci sbírají body nákupem hotově, kartou i na splátky. Takto nasbírané body jim umožňují získat slevy při nákupech v prodejnách značky KRAFIKA definovaných v úvodu. Body je možné získávat od chvíle registrace do Věrnostního programu KRAFTIKA ve spojeni s první platbou na pokladně nebo nákupem přes www.kraftika.cz. Uplatnění bonusní slevy není nárokovatelné. KRAFTIKA může v odůvodněných případech, především v případě porušení či důvodného podezření na porušení těchto všeobecných podmínek, uplatnění bonusní slevy zamítnout.

Věrnostní program KRAFTIKA dává také nárok na promo nabídky. Program je určen všem fyzickým osobám vlastnícím zákaznickou kartu KRAFTIKA (místo karty může být použit QR kód anebo klientské číslo). Zákaznická karta KRAFTIKA není žádnou formou platebního prostředku.

3. Základy věrnostního programu KRAFTIKA

3.1. Členský formulář

Zákazník se může do Věrnostního programu zapojit výhradně na webu www.kraftika.cz.

3.2. Členové programu

Do věrnostního programu mají přístup pouze dospělé fyzické osoby. Toto členství je naprosto bezplatné a vyhrazené jednotlivcům.

3.3. Praktické možnosti

• Členství v programu je nepřenosné.

• KRAFTIKA si vyhrazuje právo provádět kontroly s ohledem na všeobecné podmínky využívání věrnostního programu KRAFTIKA.

• Zákazník ručí za přesnost, kompletnost a aktuálnost všech poskytnutých informací a bude bezvýhradně odpovědný za chybné, nekompletní nebo neaktuální údaje.

3.4 Související služby

Člen programu může bez předložení účtenky své zboží vyměnit, vrátit anebo reklamovat.

4. Princip získávání bodů

4.1. Sbírání bodů

Člen programu předloží svou kartu či personální QR kód při každé platbě za zboží na pokladně nebo zadá členské číslo, aby si připsal počet bodů, ke kterému ho opravňuje jeho platba v závislosti na platných pravidlech.

Částky zaplacené před registrací do Věrnostního programu však nebudou brány v potaz. Věrnostní body se přičítají po 30 dnech ode dne nákupu podle tohoto pravidla:

  • pokud za poslední 365 dnů máte obrat < 3000 Kč, získáte 3 body za každých zaplacených 100 Kč *
  • pokud za poslední 365 dnů máte obrat od 3000 Kč do 6000 Kč, ziskáte 4 body za každých zaplacených 100 Kč *
  • pokud za poslední 365 dnů máte obrat od 6000 Kč do 9000 Kč, ziskáte 5 bodů za každých zaplacených 100 Kč *
  • pokud za poslední 365 dnů máte obrat od 9000 Kč a více, ziskáte 6 bodů za každých zaplacených 100 Kč * 

* Neplatí pro nákupy placené dárkovou kartou, nákupními kupóny, pro výměnu výrobku nebo jiné způsoby platby. Neplatí pro nákupy výrobku se slevovým kódem.

V případě vrácení výrobků za které zákazník obdržel body se tyto body následně zákazníkovi odečtou.

4.2. Zobrazení bodů

Člen programu se může o svých nasbíraných bodech kdykoliv informovat přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na http://www.kraftika.cz.

Věrnostní body nemají žádnou tržní hodnotu a jsou nepřevoditelné.

4.3. Platnost bodů

Věrnostní body zůstávají platné po dobu 12 měsíců od poslední platby, při které bylo zadáno členské číslo za zboží na pokladně či na webových stránkách www.kraftika.cz.

5. Zodpovědnost

KRAFTIKA nezodpovídá za ztráty a škody jakékoliv povahy vztahující se k věrnostnímu programu jako jsou škody způsobené např. zpožděním, špatnou distribucí, problémy připojení k internetu a jakýmikoliv dalšími události mimo kontrolu společnosti KRAFTIKA.

6. Změna údajů

Veškeré změny adresy nebo příjmení musí být oznámeny:

• Přes přihlášení zákazníka na svůj osobní účet na www.kraftika.cz.

• E-mailem na adresu: support@kraftika.cz.

Zákazník zaručuje přesnost a aktuálnost podaných informací a pouze on bude odpovědný za údaje chybné, nekompletní nebo neaktuální.

7. Ztráta a/nebo krádež karty

V případě ztráty nebo krádeže karty by měl majitel tuto skutečnost oznámit společnosti KRAFTIKA v co nejkratší době. Karta bude zrušena a nahrazena novou. Členovi zůstanou zachovány všechny dosud získané body a ostatní výhody.

8. Zneužití členství v programu

Zneužití členství v programu znamená jakékoliv použití členského čísla nebo dříve vydávané členské karty s výjimkou použití uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, a to včetně například použití členského čísla pro nákup zboží za účelem dalšího prodeje a nikoliv pro osobní potřebu případně opakovaného vrácení zakoupených výrobků pouze za účelem připsání a bodů a jejich využití před jejich odečtem. Veškerá zneužití karty majitelem nebo třetí osobou nakládající s účtem majitele karty povedou k odebrání karty. Věrnostní body získané v rozporu s platnými všeobecnými podmínkami nebo neoprávněným a/nebo podvodným použitím karty budou bez jakékoliv náhrady zrušeny. V případě zneužití členství a uplatnění slev před zrušením či odečtením bodů má KRAFTIKA právo požadovat vrácení odpovídající finanční částky. 

9. Změna nebo ukončení věrnostního programu

Doba platnosti dříve vydávané zákaznické karty KRAFTIKA se rovná době trvání věrnostního programu. KRAFTIKA si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo ukončit systém věrnostních bodů bez udání důvodu a bez náhrady. KRAFTIKA si vyhrazuje právo upravovat tabulku získávání bodů bez udání důvodu a bez náhrady. Členové programu souhlasí s tím, že všeobecné podmínky věrnostního programu mohou být kdykoliv upraveny. Členové programu karty o tom budou společností KRAFTIKA informováni přes webové stránky www.kraftika.cz anebo jiným vhodným způsobem.

10. Zasílání emailů týkajících se věrnostního programu

KRAFTIKA si vyhrazuje právo zasílat členům klubu informativní emaily týkající se zejména změn podmínek věrnostního programu.

11. Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů, zde.

12. Další ustanovení

Věrnostní program KRAFTIKA a všechny vztahy, práva a povinnosti vznikající na jeho základě se řídí českým právem. Případné spory budou podléhat jurisdikci obecných českých soudů.

Platnost od 28.04.2021.